Artykuł publikowany w prasie opisujący przykład implantacji z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczękowej