Etapy

 • Leczenie składa się z kilku etapów:
 • ETAP 1 (Pierwsza wizyta rozpoczynająca leczenie):
 • • Leczenie bólu / „zatrucie” zęba / usunięcie nerwu / otwarcie zęba
 • ETAP 2 (wizyta druga + ewentualnie wizyty dodatkowe) - opracowanie i wypełnienie kanałów oraz odbudowa zęba
 • • Wizyty dodatkowe - mogą być potrzebne w wyjątkowych sytuacjach, zależne od trudności oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie leczenia.
 • • Ponowne leczenie kanałowe zęba, który już kiedyś był leczony - koszty uwarunkowane trudnościami poprawienia dawnego leczenia / leczenia powikłań / udrażniania, usuwania cementów itp. – zwykle wymagają kilku wizyt dodatkowych
 • ETAP 3 – po zakończonym leczeniu kanałowym ząb należy odbudować, zależnie od stopnia zniszczenia oraz warunków mogą to być:
 • Wypełnienie
 • Lub alternatywnie: Odbudowa protetyczna (wkład koronowo-korzeniowy + korona)
 • Inne procedury które mogą być wymagane w trakcie leczenia kanałowego:
 • • Usunięcie złamanego narzędzia z kanału
 • • Zamknięcie perforacji
 • • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
 • • Udrożnienie zobliterowanego kanału
 • • Usunięcie zębiniaka
 • • Ewentualna odbudowa zęba na potrzeby leczenia kanałowego