CENNIK

Tomografia 3D

-pełna szczęka + zuchowa – 300zł

– jednego łuku 200 zł

– punktowa 150 zł

Zdjęcie RTG małe

50 zł

Zdjęcie panoramiczne

100 zł

Wypełnienie odbudowa zęba

350 zł

Duża odbudowa wiele powierzchni

400 zł

ICON

300 zł

Zabieg w podtlenku azotu

200 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

– wizyta adaptacyjna, badanie – 150zł

– wypełnienie zęba mlecznego – 300zł

– opatrunek leczniczy – 200 zł

– amputacja formokrezolowa – 200 zł

– lapisowanie ( impregnacja ) 100 zł – jedna wizyta

– lakowanie bruzd w zębie stałym – 2500 zł

– poszerzone lakowanie bruzd w zębie stałym – 300 zł

LECZENIE KANAŁOWE

WIZYTA 1 Leczenie bólu / usunięcie nerwu / otwarcie zęba – 200 zł

WIZYTA 2(3) opracowanie i wypełnienie kanałów (bez odbudowy) :

– ząb sieczny – 1300 zł

– ząb przedtrzonowy – 1500 zł

– ząb trzonowy – 1800 zł

Leczenie ponowne (reendo) wycena indywidualna

– zamknięcie perforacji – 500 zł

– usunięcie złamanego narzędzia 500 zł

PROTETYKA

– wkład metalowy – 500 zł

– wkład ceramiczny – 800 zł

– korona 1400 zł

– korona całoceramiczna –1900 zł

– licówka – 1800 zł

– szyna na zęby – 250zł

– demontaż dawnych uzupełnień- 300zł

– korona tymczasowa – 200zł

– skanowanie (wycisk cyfrowy) – 200zł

CHIRURGIA

– usunięcie zęba 350 – 450 zł

– usunięcie chirurgiczne zęba w tym m.in. zatrzymanej ósemki – 400 – 700 zł

– usunięcie zęba poza wyrostkiem 500 -900zł

– gaz rozweselający + 200-300zł

– piezosurgery – 400zł

– usunięcie zęba mlecznego 250 – 300 zł

– nacięcie ropnia – 250 zł

– korekty, plastyka tkanek miękkich dziąsłowych 300 – 400 zł

– usunięcie torbieli 500-1500zł

– resekcja wierzchołka 800-1000 zł

– PRF (z pobranej krwi) – 400 zł

– badania histopatologiczne 300zł

IMPLANTY

Wprowadzenie implantu 2000 zł

2-etap protetyczny – korona na implancie 2000 zł

> Większe rekonstrukcje wielowariantowe planowane i wyceniane indywidualnie

> Pełna ceramika 900 zł

>I nne: Proteza i 2 implanty =8000-10000 zł

na 4 implantach = 20tys

STREROWANE REGENERACJE KOŚCI

– odbudowa kości (biomateriały/błony) 1500zł

– podnoszenie dna zatoki zamknięte do 1500zł

– otwarte (sinus lift) – 4000zł

– lateralizacja nerwu zębodołowego (przesunięcie nerwu w kości) 8000zł

– przeszczep bloczka kostnego 4000zł

PROFILAKTYKA/HIGIENIZACJA

– fluoryzacja 150 zł

– usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie 400 zł

– wybielanie zębów lampą – 900 zł

BOTOX

– 1 okolica 450 zł

– 2 okolice 900 zł

– 3 okolice 1100 zł

Bruksizm 1300 zł