Lekarz dentysta Bartosz Dobrucki

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

 • Ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu (2007)
 • Rezydencki staż specjalizacyjny poradnia chirurgii stomatologicznej NZOZ Coradent, Łódź 2012-2017
 • Kierunkowy staż specjalizacyjny – chirurgia szczękowo-twarzowa Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź 2014
 • Praktyki i staże (2006-2008): Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna we Wrocławiu, NZOZ Stomatologia na Biskupinie
 • Praktyki i tradycje rodzinne: Gabinet Stomatologiczny Irena Kisielewska-Dobrucka

Najważniejsze certyfikaty:

 • Specjalistyczny kurs implantologiczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Specjalistyczny kurs chirurgicznego przygotowania przedprotetycznego (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Specjalistyczny kurs diagnostykii leczenia stawu skroniowo-żuchwowego (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • Specjalistyczny kurs onkologiczny (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków)
 • Spec. kurs podstaw diagnostyki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Spec. kurs promocja zdrowia w chir. stom.(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Licówki porcelanowe
 • Nowoczesna protetyka korony i mosty
 • Włókna szklane
 • Augmentacja
 • Protezy szkieletowe
 • Standardy Nowoczesnej Stomatologii
 • oraz inne liczne szkolenia i kongresy z zakresu chirurgii oraz implantologii…

Lekarz dentysta Karolina Błada – Dobrucka

Specjalista stomatologii dziecięcej

 • Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
 • Członek ESE – Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej
 • 2019: Ukończenie Curriculum Endodontycznego
 • Rezydencki staż specjalizacyjny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Instytut Stomatologii – Zakład stomatologii wieku rozwojowego (2010-2013)
 • Ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu (2007)
 • Praktyki i staż(2006-2008): Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna we Wrocławiu, NZOZ Stomatologia na Biskupinie.
 • Lekarskie tradycje rodzinne

Najważniejsze certyfikaty:

 • Specjalistyczna diagnostyka radiologiczna wieku rozwojowego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Specjalistyczny Anestezjologia, intensywna terapia i ratownictwo medyczne w stanach nagłego zagrożenia życia (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa)
 • Specjalistyczny Traumatologia zębów i części twarzowej czaski u dzieci i młodzieży (Akademia Medyczna, Wrocław)
 • Specjalistyczna edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
 • Specjalistyczna diagnostyka i postępowanie profilaktyczno-lecznicze w stomatologii wieku rozwojowego (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
 • Specjalistyczny onkologia jamy ustnej i części twarzowej w wieku rozwojowym (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
 • Specjalistyczny Zdrowie Publiczne
 • Vademecum pedodoncji
 • Planowanie leczenia aparatami zdejmowanymi
 • Choroby przyzębia i błony śluzowej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Doskonalenie metod diagnostyki, profilaktyki i leczenia w zakresie periodontologii, protetyki, ortodoncji, chirurgii, stomatologii dziecięcej i zachowawczej
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Korony i Mosty
 • Licówki porcelanowe
 • Standardy Nowoczesnej Stomatologii
 • i inne

Lekarz dentysta Bartosz Dobrucki

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

 • Ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu (2007)
 • Rezydencki staż specjalizacyjny poradnia chirurgii stomatologicznej NZOZ Coradent, Łódź 2012-2017
 • Kierunkowy staż specjalizacyjny – chirurgia szczękowo-twarzowa Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź 2014
 • Praktyki i staże (2006-2008): Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna we Wrocławiu, NZOZ Stomatologia na Biskupinie
 • Praktyki i tradycje rodzinne: Gabinet Stomatologiczny Irena Kisielewska-Dobrucka

Najważniejsze certyfikaty:

 • Specjalistyczny kurs implantologiczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Specjalistyczny kurs chirurgicznego przygotowania przedprotetycznego (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Specjalistyczny kurs diagnostykii leczenia stawu skroniowo-żuchwowego (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • Specjalistyczny kurs onkologiczny (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków)
 • Spec. kurs podstaw diagnostyki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Spec. kurs promocja zdrowia w chir. stom.(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Licówki porcelanowe
 • Nowoczesna protetyka korony i mosty
 • Włókna szklane
 • Augmentacja
 • Protezy szkieletowe
 • Standardy Nowoczesnej Stomatologii
 • oraz inne liczne szkolenia i kongresy z zakresu chirurgii oraz implantologii…