Leczenie kanałowe wykonujemy pod mikroskopem. Mikroskop zwiększa skuteczność i jakość zabiegu, pozwala uzyskać precyzję niemożliwą do osiągnięcia „gołym” okiem.

Leczenie kanałowe prowadzone jest w koferdamie (gumowej izolacji chroniącej kanały przed zakażeniem bakteriami ze śliny). Pomiary komputerowe długości kanałów oraz cyfrowe obrazowanie rentgenowskie dają obraz przestrzenny zęba. Ultradźwiękowe lub maszynowe opracowywanie kanałów przy użyciu specjalnych elastycznych wierteł zapewnia skuteczne oczyszczenie wnętrza zęba z resztek martwej tkanki. Następnie tą przestrzeń wypełnia się szczelnie przez wpuszczenie termoplastycznej gutaperki. To pozwala nam osiągnąć sukces leczenia.

Rentgen cyfrowy to bardzo dokładna technika obrazowania. Teraz rozwijamy te możliwości uzyskując obraz trójwymiarowy przy użyciu tomografi stożkowej

Końcowy etap rekonstrukcji zębów wykonujemy przy użyciu materiałów najwyższej jakości. Inowacyje rozwiązania i techniki odbudowy zapewniają trwałość i naturalny wygląd.

ETAPY

Leczenie składa się z kilku etapów:

ETAP 1 (Pierwsza wizyta rozpoczynająca leczenie):

 • Leczenie bólu / „zatrucie” zęba / usunięcie nerwu / otwarcie zęba

ETAP 2 (wizyta druga + ewentualnie wizyty dodatkowe) – opracowanie i wypełnienie kanałów oraz odbudowa zęba

 • Wizyty dodatkowe – mogą być potrzebne w wyjątkowych sytuacjach, zależne od trudności oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie leczenia.
 • Ponowne leczenie kanałowe zęba, który już kiedyś był leczony – koszty uwarunkowane trudnościami poprawienia dawnego leczenia / leczenia powikłań / udrażniania, usuwania cementów itp. – zwykle wymagają kilku wizyt dodatkowych

ETAP 3 – po zakończonym leczeniu kanałowym ząb należy odbudować, zależnie od stopnia zniszczenia oraz warunków mogą to być:

 • Wypełnienie
 • Lub alternatywnie: Odbudowa protetyczna (wkład koronowo-korzeniowy + korona)
 • Inne procedury które mogą być wymagane w trakcie leczenia kanałowego:
 • Usunięcie złamanego narzędzia z kanału
 • Zamknięcie perforacji
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
 • Udrożnienie zobliterowanego kanału
 • Usunięcie zębiniaka
 • Ewentualna odbudowa zęba na potrzeby leczenia kanałowego